Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye'ye Girecek Olan Yabancılardan Istenecek Sağlık Sigortası , 23.12.2016

6458 sayılı Kanunun sağlık sigortalarına ilişkin hükmü gereği ülkemize gelmek üzere vize başvurusu yapacak yabancılardan aşağıda belirtilen asgari koşulları kapsayan sağlık sigortası talep edilecektir.

Yaptırılacak sağlık sigortasının asgari koşulları;

1- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000 Euro),

2- Sigortalının tedavi verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,

3- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,

4- Vefat eden sigortalının nakli.