Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Azerbaycan Migrasya Mecellesi'nde Çalışma Ve İkamet İzinleri Hakkında Yapılan Değişiklik , 24.06.2016

Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve 2 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe giren bir kanun değişikliğiyle, Migrasya Mecellesi’ne bazı ilaveler yapılmıştır.

 

Sözkonusu ilavelerle, Azerbaycan’da kurulmuş ve kurucusu veya kurucularından en az biri yabancı uyruklu olan firmaların yöneticileri ve yardımcılarının çalışma izni almaları zorunluluğu ortadan kaldırılmış ve sadece geçici ikamet izni almalarına imkan sağlanmıştır.

 

Ayrıntılı bilgi için Büyükelçiliğimizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği’yle irtibat kurabilirsiniz (Tel: 012 449 95 03, Faks: 012 449 95 04).

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Bakü Büyükelçiliği