Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

İdari Para Cezası Uygulaması , 08.02.2016

27 Ocak 2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 sayılı Kanun uyarınca;

    1) Adres değişikliği bildirim yükümlülüğünü süresi içinde (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 51. Maddesi 1. fıkrası uyarınca, 20 işgünü) yerine getirmeyenlere 50 T.L. (karşılığı DKK),

    2) Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara 1.000 T.L. (karşılığı DKK)

    3) Evlenme olayını bildirim yükümlülüğünü süresi içinde (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 24. Maddesi 1. fıkrası uyarınca, 30 gün) yerine getirmeyenlere 50 T.L. (karşılığı DKK)

        idari para cezası uygulanacaktır.

    Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.