Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Vatandaşlarımızın Azerbaycan'a Yaptıkları Giriş Ve Çıkışlarda Beraberinde Bulundurabilecekleri Usd Limitleri Ile Ilgili Uygulama , 18.11.2014

1- Her Giriş ve Çıkışta:1- 1000 (Bin)  USD  miktarı  herhangi bir bildirime tabi değiller.

2- Her Giriş ve Çıkışta: 1.000-10.000,- USD miktarı için/Tek form doldurulacak.

-Girişte, MUTLAKA  gümrük beyanında bulunulacaktır. Mevcut miktar için “Gümrük Beyanname Formu” doldurulacak ve bir nüshasını çıkışta ibraz etmek üzere MUTLAKA

alınacaktır.  10.000 veya onun altında bir miktarla çıkış yapılabilinecektir.

3- Her Giriş ve Çıkışta: 10.000,- 1.000.000.000 ve üstü USD miktarı için/2 Form doldurulacak:

Giriş ve Çıkışta MUTLAKA  beyanda bulunulacaktır. “Gümrük Beyanname Formu” ile  Diğer “Özel Gümrük Formu” doldurulacak ve çıkışta ibraz edilmek üzere birer nüshaları MUTLAKA

alınacaktır.

 Not: Beraberinde 1.000.000 USD dolar ve üstü para bulunduranlar, çıkışlarında yanlarında maksimum 50.000,-USD dolar bulundurabilirler. Geri kalan bakiye ise Banka aracılığıyla transfer edilecek ve  buna ait  banka transfer makbuzu gümrük yetkililerine ibraz edilecektir.

Çıkışta, Girişte  beyan edilen USD miktarından fazla bir miktar mevcut ise bu fazla miktarın nerden, nasıl… temin edildiğine dair belge gümrük yetkililerine ibraz edilecektir.

Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

T.C.Nahçıvan Başkonsolosluğu