Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Vatandaşlarımızın Yurtdışına Gerçekleştirdikleri Turistik Amaçlı Seyahatlerde Tedavileri Ve Yaptıkları Sağlık Harcamaları Hk. , 28.08.2014

Vatandaşlarımızın yurtdışına gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde  tedavi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SSK) tarafından karşılanıp-karşılanmaması bulunulan yabancı ülke ile Türkiye arasında bu konuda yapılan ikili anlaşmalara bağlıdır.

Bugunkü mevzuata göre,  Almanya ve KKTC dışındaki  herhangi bir ülkede turistik amaçla seyahatte bulunan T.C. vatandaşlarımızın rahatsızlanmaları durumunda 4/b(Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalılarının tedavi giderleri acil olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca (SSK) karşılanmasına imkan bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

Not: Konuyla ilgili gssyurtdisiilac@sgk.gov.tr  e-posta adresinden ek bilgi edinilebilir.