Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yabancı Öğrencilerin İkamet İzni İşlemleri , 03.07.2014

 

 “6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” uyarınca Türkiye’de öğrenim görecek yabancı öğrenciler Türkiye içinden ikamet izni başvurusu yapabilmektedirler.

Buna göre ;

1- Ülkemize vize ile ya da vize muafiyetinden yararlanarak gelip Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin ikamet izni başvuruları, "öğrenim meşruhatlı vize” aranmaksızın kabul edilerek sonuçlandırılacaktır. 

Bu itibarla Türkiye’de eğitim görmeye hak kazanmış Nahçıvanlı öğrencilerin Türkiye’de ikamet izni alabilmek için Başkonsolosluğumuzdan “öğrenim meşruhatlı vize” almalarına gerek yoktur.

 2- Türkiye’de ikamet izni ile kalmakta iken bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyesinde eğitim görme hakkı elde edenler için de birinci maddede belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

 3- Uluslararası öğrenci değişim ve kültür programları ile AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerce davet edilen yabancı öğrencilerin ikamet izni başvuruları da “öğrenim meşruhatlı vize” koşulu aranmadan işleme alınacaktır.

4- “Özel Öğrenci” kapsamında gelerek kayıt yaptıranlara, durumlarını belgelemeleri kaydıyla “kısa dönem ikamet izni” düzenlenecektir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Nahçıvan Başkonsolosluğu