Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışından Türkiye'ye Getirilen Kara Taşıtlarının Geçici İthal Edilmesi , 13.05.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye turistik amaçlı olarak getirilen taşıtlara ilişkin işlemlerin düzenlendiği Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği, 22.04.20011 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Sözkonusu tebliğ hükümleri uyarınca, geçici ithalat rejimi kapsamında taşıt getirme hakkı Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere tanınmaktadır. Bir kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik sayılması için Türkiye dışındaki bir ülkede ikametinin olmasının yanı sıra 1 yıl içerisinde en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda getirilecek taşıtlara en fazla 180 gün, yurtdışından emekli olan kişilerce getirilen taşıtlara ise en fazla 1 yıl süre verilmektedir. 

Diğer taraftan, turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen ve ilgililerin pasaportuna kaydedilen taşıtların gümrük denetimine bırakılmaksızın ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına kolaylık sağlamak amacıyla, aynı tebliğe gümrük idaresince uygun bulunması ve taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınması kaydıyla izin verilmesi yönünde hüküm eklenmiştir. 

Bu itibarla,

-  Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen taşıtlara verilen sürelerin 2 yıla çıkarılmasına ilişkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmadığı, 

-  Bu kapsamda getirilen taşıt sahiplerinin geçici olarak yurtdışına çıkışlarında, taşıtın gümrük gözetimine bırakılmaksızın taahhütname alınması koşuluyla izin verilmesi yönünde düzenleme yapıldığı bildirilmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur. 

T.C. Nahçıvan Başkonsolosluğu