Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Azerbaycan'da İkamet Eden Yabancıların Adreslerinin Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Düzenleme , 05.04.2013

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın “İkamet Yeri ve Bulunulan Adreste Kayıt Altına Alınma Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"te değişiklikler yapılmasına dair 5 Mart 2013 tarih ve 583 sayılı kararı uyarınca yabancıların ve vatandaşlığı olmayan kişilerin bulunduğu adreste kayda alınması süreci, 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Migrasya İdaresi tarafından yürütülmektedir.

Azerbaycan’a gelen vatandaşlarımızın veya bunlara ikamet yeri sağlayan kişilerin 3 gün içerisinde posta, elektronik posta aracılığıyla veya şahsen bulunulan adreste kayıt yapılması amacıyla Devlet Migrasya Hizmetine başvurmaları gerekmektedir.

Adres kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgeler istenmektedir:

- Yabancılara ve vatandaşlığı olmayan kişinin bulunduğu adreste kayda alınması hakkında dilekçe-form;

- Yabancıların ülkeye giriş yaptıkları pasaportun veya pasaport yerine geçen belgenin, vatandaşlığı olmayan kişinin kimliğinin bir örneği;

Yabancılar ve vatandaşlığı olmayan kişiler, bulundukları adreste kayda alınmaları için dilekçe-formunu doldurarak pasaport fotokopisi ile birlikte Azerbaycan Devlet Migrasya Hizmetinin qeydiyyat@migration.gov.az e-posta adresine gönderebilirler. Kaydın yapıldığına dair bildirim alanlar kayda alınmış sayılacaklardır.

Sözkonusu uygulama Azerbaycan'a giriş yapan yabancıların vize süresine bakılmaksızın (30 günden az kalanlar da dahil) kayıt altına alınmalarına yönelik olup, polis şubelerine kaydolma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kayıtla ilgili tüm işlemler Devlet Migrasya Hizmeti tarafından yapılacaktır.

Vizede belirtilen süreden fazla kalmak isteyenlerin gerekli evraklarla birlikte Devlet Migrasya Hizmeti'ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurusu kabul edilenlere Devlet Migrasya Hizmeti'nce Azerbaycan'da kalınacak süreye ilişkin bir yazı verilecek, dolayısıyla ayrıca polis şubelerinden ikamet tezkeresi alınmasına ihtiyaç olmayacaktır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- adres kayıt için dilekçe-form