Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Oluşturduğu Özel E-posta Adresleri , 20.04.2012

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vatandaşlarımızın, sosyal güvenlik sözleşmeleri ve "3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun" gibi konulardaki sorularına hızlı yanıt verilebilmesi ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen özel e-posta adresleri oluşturmuştur.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’yle ilgili bu kapsamdaki sorular hakkında temas kurulabilecek e-posta adresi aşağıda sunulmuştur:

azerbaycanirtibat@sgk.gov.tr

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Nahçıvan Başkonsolosluğu