Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanuna İlişkin Duyuru , 09.03.2012


5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” kapsamında yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, yurtdışında yaşamakla birlikte ikamet adresleri Türkiye içerisinde görünen vatandaşlarımızın, sözkonusu sigorta kapsamının dışında kalmak için adresleriyle ilgili güncellemelerini teknik sebepler nedeniyle doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüklerine posta ya da e-posta (sayısal imza) yoluyla yapmaları uygun olacaktır.

 

Öte yandan, yurtdışındaki vatandaşlarımızın sözkonusu yeni düzenlemeye ilişkin bilgi edinebilecekleri bağlantı aşağıda sunulmuştur.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

T.C. Nahçıvan Başkonsolosluğu

 

 

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/d15ca379-c083-4fb2-ad55-e6f11ef87737/GSS_SORU_VE_CEVAPLAR_20120123.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d15ca379-c083-4fb2-ad55-e6f11ef87737