Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

"türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Çalışarak Tatil Programı Hakkında Anlaşma" , 09.08.2011

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Çalışarak Tatil Programı Hakkında Anlaşma” 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, iki ülke vatandaşı 18-30 yaşları arasında üniversite mezunu gençlerin “Çalışma ve Tatil Vizesi” almaları kaydıyla (yılda her iki taraftan en fazla 100’er genç) çalışma izni olmaksızın bir diğer ülkede bir yıl tatil amacıyla bulunmalarını, 3 ayı geçirmemek şartıyla bir işverenin yanında çalışmalarını ve yine 3 ayı geçirmemek şartıyla eğitim almalarını ya da staj yapmalarını mümkün kılmaktadır.

 

Sözkonusu anlaşma çerçevesinde Yeni Zelanda’nın dış temsilciliklerine “Çalışma ve Tatil Vizesi” için başvuracak üniversite (en az 4 yıllık örgün eğitim kurumu) mezunu vatandaşlarımızın:

 

-Beraberlerinde bakmakla mükellef kimsenin olmaması,

-Geçerli pasaportlarının bulunması,

-Yeni Zelanda’da geçimlerini sağlayabilecek maddi kaynaklarını ve bu ülkeden dönüş biletlerini (veya bu bileti satın almaya yetecek maddi kaynaklarını) ibraz etmeleri,

-Yeni Zelanda’da bulunacakları süre için gerekli sağlık sigortasına sahip olmaları,

-Yeni Zelanda’nın talep ettiği gerekli sağlık koşullarını sağlamaları,

-Vize harcını ödemeleri gerekmektedir.

 

Saygılarımızla duyurulur.

 

T.C. Nahçıvan Başkonsolosluğu