Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Yemen'de Cereyan Eden Olaylar Hk. , 14.04.2011

Dost ve kardeş Yemen’de cereyan eden olayları derin kaygıyla izliyoruz. Özellikle son dönemde çok sayıda can kaybı ve yaralanmaların vuku bulmasından derin üzüntü duyuyoruz.

Yemen yönetiminin, beklenti ve taleplerini barışçıl yöntemlerle ifade eden göstericilerin temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermesini ve sivil halka dönük saldırıların durdurulması için gereken tüm tedbirleri biran önce almasını bekliyoruz.

Yemen’in geleceğinin halkın tüm kesimlerinin katılımıyla yürütülecek kapsamlı bir ulusal diyalog süreci çerçevesinde gerçekleştirilecek reformlar ve demokratik dönüşümle belirlenmesi; ülkede istikrar ve huzurun biran evvel yeniden tesis edilmesi en samimi temennimizdir.

Bu çerçevede Körfez İşbirliği Konseyi’nin Yemen yönetimi ile muhalif gruplar arasında arabuluculuk önerisini memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Bu girişimin, Yemen halkının tümünü kucaklayacak bir ulusal uzlaşıya varılmasını sağlamasını diliyoruz.