Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Dövizle Askerliğe İlişkin Kanun Değişikliği , 16.02.2011

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin, dövizle askerlikten yeniden istifade etmelerini sağlayacak 1 Şubat 2011 tarihli ve 6108 Sayılı Kanun, 1111 Sayılı Askerlik Kanununa “Geçici 43’üncü Madde” olarak eklenmiş ve 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Sözkonusu kanun değişikliği ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımız, www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/gecici_madde/ozel_talimat.htm  internet adresini ziyaret edebilirler.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

T.C. Nahçıvan Başkonsolosluğu