Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Vatandaşlarımıza Duyuru , 26.01.2011

Nahçıvan'da yaşayan veya Özerk Cumhuriyeti ziyarete gelen vatandaşlarımızdan zaman zaman alınan başvurularda, trafik polisinin bazı uygulamalarından şikayetler dile getirildiği olmaktadır. Sözkonusu şikayetleri, somut bir olaya dayanıp dilekçe ile Başkonsolosluğumuza bildiren vatandaşlarımızın durumunu ilgili Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti makamlarına iletip aldığımız yanıtları da müracaat sahibine gönderebiliyoruz. Ancak bunu her olayda yapabilmemiz için başvuruların, başvuru sahibinin açık kimliğini ve adresini belirten imzalı bir dilekçe ile yapılması ve şikayetin belgelendirilmiş olması (ceza makbuzu örneği eklenmesi) gerekmektedir. Ayrıca şikayetlerin genel ve soyut içerikte olmaması, bir başka deyişle olayın hangi tarih ve saatte nerede gerçekleştiğini ve -mümkünse-vatandaşlarımızca haksız olarak verildiğine inanılan cezayı kesen trafik polislerinin DYP işaretli resmi araçlarının plaka numarasını da içermesi yararlı görülmektedir. Soyut, genel ve belgelendirilmemiş şikayetlerin ilgili makamlara iletilmesinin, iletilse bile sonuç alınabilmesinin güçlüğünün vatandaşlarımızca takdir olunacağına inanılmaktadır.

Saygılarımızla duyurulur.

T.C. Nahçıvan Başkonsolosluğu