Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Aigk/cica Özel Çalışma Grubu Ve Kıdemli Memurlar Komitesi Toplantıları Hk. , 21.01.2011

Hatırlanacağı üzere, 7 – 9 Haziran 2010 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen AİGK/CICA III. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde ülkemiz, 2010-2012 için AİGK/CICA’nın dönem başkanlığını üstlenmiştir.

AİGK/CICA’nın temel karar alma organları olan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirveleri ile Dışişleri Bakanları Toplantılarından sonra en yetkili organı Kıdemli Memurlar Komitesi’dir.

Dönem başkanlığımızda AİGK/CICA Özel Çalışma Grubu ve Kıdemli Memurlar Komitesi toplantısının ikincisi 25-26 Ocak 2011 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır. Ayrıca, AİGK/CICA’nın güven arttırıcı önlemlerinden birini oluşturan ekonomik alandaki AİGK/CICA Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler (KOBİ) Uzmanlar Toplantısı, üye ülkelerin katılımıyla, 24 Ocak 2011 tarihinde yine İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Toplantılarda AİGK/CICA’nın faaliyetleri, ekonomik, askeri ve siyasi güven arttırıcı önlemler, önceki toplantılarda ele alınan konuların takibi ve üyelik / gözlemci üyelik başvuruları ele alınacaktır. AİGK/CICA bünyesinde halen 22 üye ülke, 10 gözlemci ülke ve 3 gözlemci uluslararası kuruluş bulunmaktadır.