Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Kırgızistan'ı Ziyareti , 01.07.2010

Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu 2-3 Temmuz 2010 tarihlerinde Kırgızistan’ı ziyaret edecektir.

Sayın Bakanımız, Kırgızistan Geçici Cumhurbaşkanlığına atanması referandum yoluyla onaylanan Roza Otunbayeva’nın 3 Temmuz 2010 günü düzenlenecek göreve başlama törenine katılacak, adıgeçen yanısıra başta Geçici Yönetim Başkan Birinci Yardımcısı Almaz Atambayev, Başkan Yardımcısı Ömürbek Tekebayev ve Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev olmak üzere Kırgızistan’ın başlıca siyasi yetkilileri ile temaslarda bulunacaktır.

Sayın Bakanımızın ziyaret programında Türk toplumu temsilcileri ile buluşma ve Ahıska Türkleri temsilcilerini kabul de yer almaktadır.

Türkiye, kardeş Kırgızistan’daki gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu ülkenin içinde bulunduğu geçiş dönemini bir an evvel geride bırakmasına öncelikle kardeş ülkelerin destek vermesi gerektiği anlayışı ile hareket etmektedir.

Türkiye, başta Oş ve Celalabad kentleri olmak üzere Kırgızistan’ın güneyinde yaşanan trajik olaylardan hemen sonra düzenlenen referandumun başarılı ve olaysız bir şekilde gerçekleştirilmesinden büyük memnuniyet duymuştur ve yakalanan bu olumlu iklim ve ivmenin Ekim ayında yapılacak parlamento seçimlerine kadar da korunmasını beklemektedir.

Türkiye, Kırgızistan’da Nisan ayında başlayan yeni süreçte Kırgızistan’a her düzeyde destek vermiştir. Türkiye, Ekim ayında yapılacak seçimlere kadar olan süreyi kapsayan özel bir eylem planı çerçevesinde Kırgızistan’a desteğini artırarak sürdürecektir. Bu eylem planı ülkemizin yapacağı maddi yardımları, Kırgızistan’ın iç huzuruna yönelik etkinlikleri ve bölgesel ve uluslararası işbirliğini öngörmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz Kırgızistan’a 20 milyon Dolar yardımda bulunmayı kararlaştırmış olup, bu yardımın ülkenin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında ve Oş ile Celalabad kentlerinin yeniden imarına yönelik projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılması öngörülmektedir.