Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dünya Mülteciler Günü , 18.06.2010

Türkiye, tarihinden gelen gelenekleri doğrultusunda, baskı ve zulümden kaçan insanlara hiçbir ayırım gözetmeksizin kapılarını açmış ve topraklarında korku ve endişeden uzak, özgürce yaşamalarına olanak tanımıştır.

Ülkemiz, bugün de, çeşitli nedenlerle vatanlarını terk etmek zorunda kalan mültecileri korumak ve dünya çapında mülteci sorunlarını çözmek gibi yüksek insanlık idealini gerçekleştirmek yönünde üzerine düşen görevleri yerine getirmekte, bu alanda önemli bir işlevi olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) çalışmalarına hak ettiği değeri vermektedir.

Türkiye, öte yandan, bölgesinde veya uzak bölgelerdeki insanlık dramlarına kayıtsız kalmamakta, BMMYK’nın savaş, iç savaş, doğal afet gibi nedenlerle yerlerinden olmuş insanlara yardıma yönelik çağrılarına katkıda bulunmaktadır.

Ülkemize gelen sığınmacıların burada kaldıkları sürece insan onuruna uygun koşullarda yaşamalarını teminen gerekli tedbirler alınmakta, gerek fiziki koşulların iyileştirilmesine gerek mevzuatımızda gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle Türkiye, baskı ve zulümden kaçan insanların yanında olmaya devam edeceğini bildirir.