Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Gazze’ye Özgürlük Filosuna Yönelik Saldırı , 16.06.2010

İsrail’in 31 Mayıs 2010 tarihinde uluslararası sularda Gazze’ye Özgürlük Filosuna yönelik saldırısı Bakanlar Kurulu’nun 14 Haziran 2010 tarihinde düzenlenen toplantısında ayrıntılı şekilde ele alınmıştır.

Anılan toplantıda alınan karar uyarınca, sözkonusu saldırının ulusal ve uluslararası hukuk boyutunun değerlendirilmesi ve uluslararası soruşturmaya hazırlık yapılması amacıyla Sayın Dışişleri Bakanımızın ve Sayın Adalet Bakanımızın başkanlık ettikleri ve Denizcilik Müsteşarlığımız tarafından katılım sağlanan bir komite oluşturulmuştur. Bu komite ilk toplantısını 14 Haziran 2010 tarihinde, ikinci toplantısını ise bugün gerçekleştirmiştir. Sözkonusu komitenin çalışmaları devam edecektir.