Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Cevizcan İl İmar Ekibi Kurulması Çalışmaları , 19.04.2010

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Afganistan’ın kuzeyindeki Cevizcan vilayetininin Şibirgan kentinde bir İl İmar Ekibi kurulmasına ilişkin çalışmalar meyanında İsveç’in bölgedeki İl İmar Ekibi ile ilişki ve eşgüdüm esaslarını düzenleyen siyasi memorandum 16 Nisan 2010 tarihi itibarıyla sonuçlandırılmıştır.

Önümüzdeki aylarda faaliyete geçirmeyi öngördüğümüz Cevizcan İl İmar Ekibimiz, Cevizcan ve Sarıpul vilayetlerinde kalkınma ve Afgan Güvenlik Güçlerinin eğitimi dahil, kapasite gelişiminden sorumlu olacaktır. İl İmar Ekibi, Türkiye tarafından 2006 yılından bu yana Vardak vilayetinde başarıyla uygulanmakta olan sivil nitelikli, ancak askeri ve polis unsurlarını da bünyesinde barındıran İl İmar Ekibi modelini temel alacaktır.

Afganistan’daki 27’nci İl İmar Ekibini teşkil edecek olan Cevizcan İl İmar Ekibi'nin kurulması kararı, Afganistan Hükümeti'nin talebi ve rızası temelinde alınmış olup, tarihi bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Afgan halkına ve Afganistan’a ülkemizin katkılarının daha da artırılmasına imkan sağlayacaktır.

Bu suretle, gerek arazide gerek diplomatik kulvarda yaptığı içerikli ve yaratıcı katkılarla, Afganistan’da ve uluslararası toplumda geniş takdir toplayan çabalarımızda yeni bir aşamaya ulaşılmış olacaktır.