Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Reform İzleme Grubu (rig) Toplantısı , 08.04.2010

Reform İzleme Grubu’nun (RİG) 20. Toplantısı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun evsahipliğinde, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın katılımlarıyla 9 Nisan 2010 tarihinde Konya’da yapılacaktır.

İlk toplantısını 18 Eylül 2003 tarihinde yapan RİG, demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler alanlarında gerçekleştirilen kapsamlı mevzuat çalışmalarını ve mevzuatın etkin biçimde uygulanmasını takip etmektedir. RİG toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi, ülkemizin AB’ye üyelik sürecinde en yüksek norm ve standartlara ulaşma kararlılığının da göstergesidir.

20. RİG toplantısında, siyasi kriterler açısından AB’ye üyelik sürecimizde gelinen aşama değerlendirilecek ve önümüzdeki dönemde yapılması gereken öncelikli çalışmalar ele alınacaktır.