Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Sırbistan Cumhuriyeti Parlamentosu Tarafından Kabul Edilen Bildiri , 31.03.2010

Türkiye, Srebrenica'da işlenmiş olan vahim suçu kınamak üzere dün gece Sırbistan Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından kabul edilen Bildiri’yi, Sırbistan ve Bosna-Hersek halkları arasında uzlaşı sağlanması yönünde atılmış önemli bir adım ve bu vahim suçun kurbanlarının ailelerine yönelik gecikmiş bir taziye ve özür olarak değerlendirmektedir.

Türkiye, eski Yugoslavya devletleri arasındaki ilişkilerin normalizasyonunun, iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel entegrasyon yolunda ilerlenmesi için olduğu kadar, bu devletlerin Avrupa-Atlantik yönelimlerinin hayata geçirilmesi için de elzem olduğuna inanmaktadır.

Türkiye, Sırbistan ve Bosna-Hersek siyasi liderlerinin sergiledikleri ileri görüşlü yaklaşımı ve bu yönde attıkları cesur adımları takdirle karşılamakta, ikili ve çok taraflı forumlarda uzlaşı ve normalizasyon için gösterecekleri çabaları bütünüyle desteklemeyi sürdürmektedir.