Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Bir Soruya Cevabı , 29.01.2010

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) çerçevesinde Fransız parlamenter Hunault tarafından hazırlanan “Türkiye’deki Gayrimüslim Azınlık ile Trakya’daki (Doğu Yunanistan) Müslüman Azınlık için Din Özgürlüğü ve Diğer İnsan Hakları” adlı rapor, AKPM Genel Kurulu’nun Kış 2010 oturumunda 27 Ocak günü kabul edilmiştir.

Raporda yer alan kararda, Türkiye ve Yunanistan’a, ülkelerindeki azınlıkların insan haklarının korunması yönünde çağrıda bulunulmaktadır.

Raporda, ülkemize yöneltilen saptama ve tavsiyeler bizim esasen farkında olduğumuz ve birçoğunun uygun şekilde çözümü için çaba gösterdiğimiz hususlardır.

Bununla birlikte, Batı Trakya Türk Azınlığının sorunları bir uluslararası platformda net şekilde ele alınmakta ve Yunanistan’a Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik yükümlülükleri açık şekilde hatırlatılmaktadır.

AKPM heyetinde yer alan parlamenterlerimizce gerek Komisyon, gerek Genel Kurul aşamasında sunulan değişiklik önerilerinin bir kısmı kabul edilmekle birlikte, istediğimiz tüm değişikliklerin yansıtılması mümkün olmamıştır.

Batı Trakya Türk Azınlığı bakımından tam anlamıyla tatmin edici bir belge olmamasına rağmen, Hunault raporu Batı Trakya Türk Azınlığının sorunlarının uluslararası gündeme taşınmasına vesile teşkil etmiştir. Kararın özellikle Yunanistan’ı AİHM kararlarını uygulamaya ve azınlığın “Türk” sıfatını kullanmasına izin vermeye davet eden paragrafı olumludur.

Bu bağlamda ülkemiz azınlıklarımızı da ilgilendiren reform çabalarına devam ederken bir yandan Batı Trakya Türk Azınlığının başta Lozan Barış Antlaşması olmak üzere ikili ve çok taraflı anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaya devam edecektir.