Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Bir Soruya Cevabı , 28.01.2010

Türkiye Avrupa Parlamentosu’nun, AB’ye üyelik sürecimize ilişkin gelişmeleri değerlendirdiği raporlarında dengeli ve nesnel bir yaklaşım benimsemesine, üyelik sürecimize yapıcı katkılarda bulunmasına önem atfetmektedir. Raporda yer verilmek istenen Kıbrıs’la bağlantılı hususlar kapsamlı bir çözümün unsurlarını ve adada taraflar arasında bu amaçla yapılmakta olan müzakerelerin konusunu oluşturmaktadır. AP’nin Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması sürecinin olumlu yönde sonuçlanmasını sağlayacak çabalara destek olmasını beklemekteyiz. Aksi yönde davranışlar hiçbir amaca hizmet etmediği gibi aynı zamanda AP’nin saygınlığına gölge düşürme ihtimalini de beraberinde taşımaktadır.