Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

İsrail’in Doğu Kudüs’te Yeni Yerleşim Birimi İnşa Edileceği Yönündeki Açıklaması , 29.12.2009

İsrail’in Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 yeni yerleşim birimi inşa edileceği yönündeki açıklamasını kaygıyla karşılıyoruz.

Uluslararası hukukun açık bir ihlalini oluşturan sözkonusu yerleşimlerin genişletilmesi kararı barış sürecinin canlandırılmasına yönelik çabalara zarar verecek ve taraflar arasında güvensizlik yaratacak bir nitelik taşımaktadır. Nihai statü müzakereleri çerçevesinde ele alınacak bu gibi konularda tek taraflı uygulamalardan kaçınılması önem arzetmektedir.

İsrail’i sözkonusu kararını gözden geçirmeye ve işgal altındaki Filistin topraklarında bu tür eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz.