Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Kamboçya’daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine Sığınan Uygurların Çin Halk Cumhuriyeti’ne İade Edilmeleri , 24.12.2009

Kamboçya’daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) vasıtasıyla Kamboçya Hükümeti’nden sığınma talebinde bulunan 1’i kadın, 2’si çocuk, 20 Uygur’un, başvurularına ilişkin değerlendirme süreci tamamlanmadan, Çin Halk Cumhuriyeti’ne iade edilmeleri tarafımızdan esefle karşılanmıştır.

İnsani mülahazalar dikkate alınmaksızın verilmiş olan bu talihsiz karar, Kamboçya’nın uluslararası yükümlülükleriyle bağdaşmamakta, çağdaş devletlerin uluslararası hukuk çerçevesinde korunma hakkı arayan insanlara yönelik sorumlulukları bakımından da olumsuz bir emsal teşkil etmektedir.

Gelinen aşamada, iade edilen Uygurlar’ın akıbetleri hakkında uluslararası kamuoyunun bilgilendirilmesini ve uluslararası insan hakları normlarına uygun, adil biçimde muamele görmelerini bekliyoruz.