Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Bir Soruya Cevabı , 14.11.2009

Son günlerde, Türkiye ile Fransa arasında, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefine alternatif oluşturmak üzere bir mutabakat veya anlayış birliği oluştuğu yönünde haberler yayınlanmıştır. Sözkonusu haberlerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin, ülkemizin AB üyeliğinden bağımsız olduğu yönünde görüşlere de yer verilmektedir.

Türkiye, dost ve müttefik Fransa’yla ikili ilişkilerini bir bütün olarak ele almaktadır. Türkiye’nin AB’ye katılım süreci, hiç şüphesiz, bu ilişkilerin en önemli unsurlarından biridir.

Dolayısıyla, Türkiye ile Fransa arasında, haberlerde belirtilen şekilde bir anlayış birliği hiçbir zaman sözkonusu olmamıştır ve olması da mümkün değildir.

Basında yayınlanan asılsız haberlere ilaveten tüm ilgili yetkililerin dikkatli bir dil kullanmaları, Türkiye-Fransa ilişkilerinin seyri bakımından önem arzetmektedir.