Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Demokratik Pakistan’ın Dostları Grubu Bakanlar Toplantısı , 24.08.2009

İlki 17 Nisan 2009 tarihinde Tokyo’da gerçekleştirilen Demokratik Pakistan’ın Dostları Grubu Bakanlar toplantısını takiben, Demokratik Pakistan’ın Dostları Grubu ikinci Bakanlar toplantısı 25 Ağustos 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir. Toplantıya hazırlık amacıyla, üye ülkeler Yüksek Düzeyli Memurları da 24 Ağustos 2009 tarihinde İstanbul’da bir toplantı düzenleyecektir.

Sayın Bakanımız ve Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi’nin eşbaşkanlığında gerçekleştirilecek İstanbul’daki toplantıda, özelde Pakistan’ın Malakand bölgesi, genelde Pakistan sathında gerçekleştirilecek olan projeler ile Kamu-Özel Sektör Ortaklığı konuları ele alınacaktır. İkinci gündem maddesi çerçevesinde özellikle enerji ve altyapı sektörleri başta olmak üzere farklı sahalara yoğunlaşılması öngörülmektedir. Ayrıca, ilk gün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından ortaklaşa ve Türkiye ile Pakistan’ın yanısıra diğer üye ülkelerden işadamlarının iştirakiyle bir toplantı düzenlenecektir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında 26 Eylül 2008 tarihinde oluşturulan Demokratik Pakistan’ın Dostları Grubu, Pakistan’ın liderliğinde, bu ülkenin ekonomik ve diğer sorunlarını sistemli bir şekilde çözmesine yardımcı olmayı, bu ülkenin ihtiyaç duyduğu yardımların temininde ilerleme sağlamayı ve Pakistan’a uluslararası alanda siyasi destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye, Pakistan’ın karşı karşıya bulunduğu sıkıntıları aşmak yönündeki çabalara uluslararası toplumun güçlü destek vermesinin gereğini öteden beri vurgulamaktadır. Bu çerçevede, İstanbul’da düzenlenecek olan Bakanlar toplantısı, güçlü tarihsel bağlara sahip olduğumuz Pakistan’ın sıkıntılarına kapsamlı ve kalıcı çözümler bulunması yönünde önemli bir adımı teşkil edecektir.