Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Nabucco Projesine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma , 06.07.2009

Ülkemizin ve Avrupa’nın enerji güvenliği açısından büyük önemi haiz Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin hayata geçirilmesinde önemli bir safhayı teşkil edecek olan Hükümetlerarası Anlaşma, 13 Temmuz 2009 tarihinde Ankara’da düzenlenecek bir törenle imzalanacaktır.

Türkiye’nin yanısıra, projeye taraf Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya ve Almanya’nın katılımlarıyla yürütülen ve AB Komisyonu’nun kolaylaştırıcı rol üstlendiği Hükümetlerarası Anlaşma müzakerelerine bu yılın Ocak ayında başlanmış, geçtiğimiz ay yapılan yedinci tur toplantıyla müzakereler sonuçlandırılmıştır.

Enerji stratejimizin önemli boyutlarından birini Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı sağlamak ve bu bağlamda doğal gazda Avrupa’nın dördüncü ana arteri olmak teşkil etmektedir. Bu hedefimiz doğrultusunda ilk somut adım, 2007 yılında Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Enterkonektörü’nün hayata geçirilmesiyle atılmıştı. Nabucco boru hattı projesi, gerek sözkonusu hedefimizin güçlendirilmesi, gerek kaynak ve güzergâh çeşitlendirmesi yoluyla, özellikle Doğu Avrupa’nın enerji güvenliğinin arttırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca sözkonusu projenin, AB ile mevcut olan ilişkilerimize, karşılıklı güvene ve işbirliğine dayanan yeni bir boyut kazandırması beklenmektedir.

Hükümetlerarası Anlaşma imza töreni vesilesiyle, doğal gaz üreticisi, tüketicisi ve transit ülkelerin de iştirakleriyle 13 Temmuz 2009 günü Ankara’da bir Zirve Toplantısı düzenlenecektir. Anılan Zirve’de, kaynak ülkelerin projeye gaz tedariki konusu ve bu çerçevede hayata geçirilmesi öngörülen projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunulacaktır.