Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dünya Mülteciler Günü , 19.06.2009

Türk Milleti tarih boyunca baskıdan kaçan halklara kapılarını açmış, onlara yardım etmiş ve topraklarında barındırmıştır.

Türkiye, tarihinden gelen bu gelenek doğrultusunda bugün de, mültecileri korumak ve dünya çapında mülteci sorunlarını çözmek gibi ulvi amaçları gerçekleştirmek yönünde üzerine düşen görevleri yerine getirmekte, bu meyanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) çalışmalarına da önem vermektedir.

Mülteciler güvenli ülkelere ulaşmak için, ekonomik saiklerle ülkelerini terk eden ve sayıları her gün artan yasadışı göçmenlerle aynı yol ve yöntemleri izleyebilmektedir. Bunlardan gerçek mültecinin ayırt edilebilmesi ve ancak böylelikle daha iyi korunması önem taşımaktadır.

Geçmiş yıllarda BMMYK’nin Güney Asya depremi (2005), Yerlerinden Edilmiş Iraklılar (2007) ve Afrika’daki yerlerinden edilmiş kişilere (2008) yönelik yardım çağrıları gibi program ve operasyonlarına maddi katkıda bulunan Türkiye, gönüllü katkılarıyla da Kuruluşun faaliyetlerine desteğini devam ettirmektedir.

Türkiye, doğusundan gelen onbinlerce sığınmacının iltica taleplerinin uluslararası kıstaslarda değerlendirilmesi ve bu süre içerisinde uygun koşullarda barındırılmalarını teminen, AB üyelik sürecinde Topluluk mevzuatına uyum amacıyla 2005 yılında hazırlanan “İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı” uyarınca sığınmacılar için “Menşe Ülke Bilgi Sistemi” oluşturulması ve “Kabul ve Barınma Merkezleri”nin kurulmasına yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle Türkiye, bir kez daha, zulümden kaçan zor durumdaki insanların yanında olduğunu ve onların huzurlu bir yaşama kavuşmalarını teminen çabalarını sürdüreceğini belirtir.