Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

1-12 Aralık 2008 Tarihlerinde Poznan'da Düzenlenecek Olan Bm İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 14.taraflar Konferansı-kyoto Protokolü 4.taraflar Toplantısı , 20.11.2008

İklim değişikliği ile küresel mücadele kapsamında en önemli Birleşmiş Milletler anlaşması olan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 14. Taraflar Konferansı ile Sözleşme’nin uygulanmasına yönelik Kyoto Protokolü’nün 4. Taraflar Toplantısı, 1-12 Aralık 2008 tarihlerinde Polonya’nın Poznan kentinde düzenlenecektir.

Yaklaşık 8.000 katılımcı ile gerçekleştirilmesi beklenen Poznan Konferansı’nda, Sözleşme ile Kyoto Protokolü’nün uygulanmasına yönelik konuların görüşüleceği toplantıların yanısıra, 2008-2012 yılları arasında geçerli olan Kyoto Protokolü’nün 2012 yılı sonunda uygulama döneminin bitmesinden sonra yürürlüğe girmesi öngörülen yeni uluslararası iklim değişikliği anlaşmasının, Sözleşme ve Protokol ekseninde devam eden müzakereleri de gerçekleştirilecektir.

Poznan Konferansı, yeni anlaşmanın 2008 yılı içerisinde gerçekleştirilen müzakerelerinde gelinen noktayı ortaya koyması ve Aralık 2009’da Kopenhag’da sonuçlandırılması hedeflenen müzakerelere yol gösterici olması bakımından, uluslararası müzakerelerin önemli bir aşamasını oluşturmaktadır.

Poznan Konferansı’na, Çevre ve Orman Bakanlığı başkanlığında, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Ticaret, Ulaştırma, Sağlık, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları ile TÜBİTAK yetkililerinden müteşekkil geniş bir heyetle iştirak edilecektir.

Sözkonusu Konferansı yaklaşık 1.000’in üzerinde akredite basın mensubunun izlemesi beklenmektedir. Ülkemiz basın mensuplarının da Poznan Konferansı’nı izleyebilmeleri için Sözleşme Sekretaryası tarafından akredite olmaları gerekmekte olup, aşağıda yer alan internet adresinden gerekli işlemleri tamamlamaları beklenmektedir.