Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Komşu Ülkeler Başkonsoloslar Toplantısı , 19.11.2008

Dışişleri Bakanlığında, 17–18 Kasım 2008 tarihlerinde, “Komşu Ülkeler Başkonsoloslar Toplantısı” düzenlenmiştir. Toplantıya Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Libya, Mısır, Romanya, Rusya Federasyonu, Suriye, Ukrayna ve Yunanistan’da görevli Başkonsoloslarımızın yanı sıra Bakanlığımız ilgili birimleri ile çeşitli Bakanlık ve kamu kurumlarından yetkililer katılmışlardır. 

Sözkonusu ülkeler dış ticaretimizin yaklaşık % 25’inin ve yatırımlarımızın %7’sinin gerçekleştiği ülkelerdir. Anılan ülkelerden gelen yıllık turist sayısı ülkemizi ziyaret eden toplam turist sayısının %31’ine tekabül etmektedir.

İki gün süren oturumlarda, vatandaşlarımıza ve üçüncü ülke vatandaşlarına verilen konsolosluk hizmetlerinin kalitesinin artırılması, sınır kapılarımızın durumu, yasadışı göç, vize, komşu ülkelerle ülkemiz arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alınmış ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önlemler üzerinde durulmuştur.